Kako se sprječava zloupotreba kartice od neovlaštenih osoba?

Certifikati se izdaju na kartici AKD Card 1.0 koja je jedina u RH certificiran QSCD uređaj prema EU standardima (dostupno ovdje: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds), te kao takav je uređaj sa visokom otpornošću na napade i zloupotrebe.

Obveze osoba kojima je izdana kartica sa certifikatima su navedene u poglavlju „5. Prava i obveze osoba“ unutar Zahtjeva.