Kako aktiviram korisnički račun?

Nakon predaje zahtjeva za certifikate na kartici ili udaljeni certifikat dobit ćete e-mail poruku s poveznicom na aktivaciju računa, gdje ćete postaviti lozinku za svoj

Read more

Problemi s MacOS Catalina

Sa novom verzijom macOS Tokend je deaktiviran, što onemogućava učitavanje certifikata u KeyChain.  Kao privremeno rješenje preporučamo aktivirati Tokend naredbom iz

Read more

Aktivacija kartice – netočan unos PIN-a

Prilikom unosa inicijalne zaporke potrebno je obratiti pažnju na mala i velika slova, te da li je uključen CAPS LOCK. Obratite pažnju je li potrebno unijeti znak nula ili slovo O te na

Read more

Postupak aktivacije kartice

Proces aktivacije kartice radi se na slijedeći način: 1. Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju Certilia Middleware softverskog paketa2. Pokrenite Client3. U Clientu

Read more