Korisnički račun

Nisam dobio SMS poruku s kôdom

Molimo provjerite ispravnost unesenog broja mobitela. U nekim slučajevima potrebno je pričekati i do 30 sekundi na SMS poruku. Ukoliko SMS nije stigao niti nakon predviđenog vremena, kliknite na opciju "Ponovo pošalji SMS". Broj SMS poruka koje možete poslati u vremenskom intervalu je ograničen.

Read more

Mogu li aktivirati Certilia mobileID na drugom uređaju ?

Certilia mobileID je moguće aktivirati neograničeno puta na istom ili različitim uređajima. Aplikacija je istovremeno aktivna na jednom, zadnjem aktiviranom uređaju. Aktivaciju radite prijavom na https://portal.certilia.com, klikom na Certilia mobileID i odabirom opcije "Aktiviraj na drugom uređaju".

Read more

Neaktivna mi je usluga Certilia ID certifikat

Certilia ID certifikat je usluga identifikacije certifikatom sa Certilia kartice. Usluga se aktivira nakon što korisnik podnese zahtjev za komercijalnu Certilia karticu koja sadrži identifikacijski certifikat. Samom aktivacijom kartice korisnik može koristiti identifikacijski Certilia ID certifikat, te nije potrebna zasebna aktivacija preko Certilia korisničkog Portala

Read more

Kako aktiviram korisnički račun?

Nakon predaje zahtjeva za certifikate na kartici ili udaljeni certifikat dobit ćete e-mail poruku s poveznicom na aktivaciju računa, gdje ćete postaviti lozinku za svoj račun.Aktivacija računa je preduvjet za izradu i izdavanje prve kartice ili udaljenog certifikata. Kod budućih izdavanja kartice nije potrebno ponavljati aktivaciju.

Read more