Certilia Middleware

Preuzimanje Certilia Middleware softverskog paketa

Kako biste skinuli Certilia Middleware softverski paket, otvorite link Certilia | Preuzimanja. Nakon pristupanja linku otvorit će vam se novi prozor u kojem imate popis programskih paketa sortiranih za pojedine operativne sustave. Kada odaberete softverski paket, klikom na njega automatski se pokreće procedura

Read more

Što su to inicijalni podaci za aktivaciju i gdje ih mogu naći?

Inicijalni podaci za aktivaciju sastoje se od inicijalnog PIN-a za aktivaciju kartice i inicijalne lozinke za aktivaciju korisničkog računa. Spomenuti podaci sadržani su unutar sigurnosne omotnice koja vam se uručuje prilikom uručenja kartice u RA uredu gdje ste predali zahtjev za izdavanje.

Read more

Koji čitač kartica mogu koristiti i gdje ga kupiti?

Ako Vaše računalo nije opremljeno integriranim čitačem pametnih kartica (eng. Smartcard), potrebno je osigurati vanjski USB čitač kartica. Čitač kartica je uređaj koji omogućuje komunikaciju s elektroničkim dijelom Vaše kartice. Čitači su dostupni u svim bolje opremljenim trgovinama računalne opreme. Niže su minimalne tehničke karakteristike čitača pametnih

Read more

Što je Certilia Middleware softverski paket?

Certilia Middleware softverski paket integrira karticu s računalom na kojem se koriste njene funkcionalnosti. Softverski paket je besplatan i dostupan odabirom „Podrška“ iz izbornika.   Nakon preuzimanja programskog paketa isti trebate instalirati na svoje računalo.

Read more

Operativni sustavi koji podržavaju Certilia Middleware

Certilia Middleware softverski paket je dostupan za Microsoft Windows operativni sustav (Windows 7 i više verzije), Ubuntu Linux operativni sustav (16.04.2 i više verzije) i Macintosh OS X (10.11 El Capitan i više verzije). Podržane su 32-bitne i 64-bitne verzije operativnih sustava za Windows i Ubuntu Linux, dok je za OS X podržana 64-bitna verzija. Trenutno ne postoji podrška

Read more

Problemi s MacOS Catalina

Sa novom verzijom macOS Tokend je deaktiviran, što onemogućava učitavanje certifikata u KeyChain.  Kao privremeno rješenje preporučamo aktivirati Tokend naredbom iz Terminala: sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.security.smartcard Legacy -bool true   Nakon unošenja naredbe potrebno je napraviti restart računala.

Read more

Potpisivanje putem Certilia Signer-a ne radi s FINA-inim certifikatima

Certilia Signer program se koristi jedino za potpisivanje pomoću osobnih certifikata sa kID korporativne kartice. Za potpisivanje pomoću FINA certifikata kontaktirajte FINA-u. Ukoliko se radi o potpisivanju unutar nekog od poslovnih servisa kao npr. eDozvole molimo da kontaktirate pružatelja usluge koju koristite te provjerite kojim certifikatima i na koji način možete

Read more

Greška 016 – prekoračenje vremenskog ograničenja za potpisivanje dokumenta

Greška 016 je greška koja se odnosi na nemogućnost potpisivanja dokumenta zbog prekoračenja sistemski postavljenog vremenskog ograničenja unutar kojeg je potrebno unijeti PIN u ePotpis servisu za potpisivanje dokumenata. Ukoliko dođe do ove greške, potrebno je osvježiti stranicu za potpis i pokušati ponovno unijeti potpisni PIN. 

Read more

Greška 015 - greška integracije potpisa

Greška 015 se odnosi na grešku integracije potpisa koja obično nije vezana za AKD. Ukoliko se pojavi ova greška, molimo Vas da pokušate potpisati PDF dokument koristeći neki drugi pretraživač (Internet Explorer, Edge, Chrome itd.) i kontaktirati pružatelja eUsluge u kojoj potpisujete dokument.

Read more

Greška 004 – problemi u radu s Certilia Signerom

Moguće je da Certilia Signer program nije pravilno pokrenut ili nije uopće pokrenut. Za provjeru pratite upute u nastavku teksta: Zatvorite internetski pretraživač koji ste koristili za pristup servisu eGrađani Pokrenite task manager (pritisnite tipke ctrl, alt i del (Delete) u isto vrijeme i odaberite „Task Manager“) Odaberite „Details“ pri vrhu

Read more

Nemogućnost pokretanja Certilia Clienta

Ukoliko niste u mogučnosti pokrenuti program Certilia Client, razlog može biti u tome da korisite neki od operativnih sustava koji nisu podržani za instalaciju Certilia Middleware softverskog paketa ili da ne koristite posljednju verziju Middleware-a.    Koji operativni sustav koristite?Windows Vista 32/64 bit nije operativni

Read more

Greška 008 – problemi zbog odabira neaktivnog potpisnog certifikata

Greška 008 se pojavljuje kada odaberete potpisni certifikat koji nije aktivan. Za korištenje usluge certifikat mora biti aktivan. Molimo Vas provjerite status Vašeg certifikata s korisničkom službom izdavatelja certifikata. Molimo da se logirate na moj portal mojID.hr, sa svojim korisničkim podacima, te

Read more