Preuzimanje Certilia Middleware softverskog paketa

Kako biste skinuli Certilia Middleware softverski paket, otvorite link Certilia | Preuzimanja.

Nakon pristupanja linku otvorit će vam se novi prozor u kojem imate popis programskih paketa sortiranih za pojedine operativne sustave. Kada odaberete softverski paket, klikom na njega automatski se pokreće procedura skidanja programskog paketa, ovisno u internetskom pregledniku kojeg imate.

Molimo Vas da preuzmete i upute koje vrlo detaljno opisuju proces instalacije programskog paketa i samu aktivaciju elektroničkih komponenti, te koje će Vam pomoći da se lakše snađete.