Postupak aktivacije kartice

Proces aktivacije kartice radi se na slijedeći način:

1. Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju Certilia Middleware softverskog paketa
2. Pokrenite Client
3. U Clientu odaberite opciju „Aktiviraj karticu“
4. Popunite tražena polja:

  1. U prvi red upišite inicijalni PIN
  2. U drugi i treći red unesite identifikacijski PIN (smislite ga sami prema pravilima u polju „validacija“)
  3. U četvrti i peti red unesite potpisni PIN (smislite ga sami prema pravilima u polju „validacija“)
  4. U šesti i sedmi red unesite PUK vrijednost (smislite ga sami prema pravilima u polju „validacija“ ali pazite, pravila za PUK razlikuju se od pravila za PINove)

5. Provjerite imate li zelene kvačice kraj svih polja
6. Potvrdite unos i vaša kartica biti će aktivirana

Ako vam se pojavi upozorenje da kartica nije aktivirana jer je inicijalni pin netočan pokušajte ga prvo upisati u Word, Notepad, Sticky Notes ili neki drugi tekstualni editor tako da budete sigurni da ga ispravno unosite. Nakon toga ga kopirajte u predviđeno polje.

PRIPAZITE NA CAPS LOCK! Zna se dogoditi da se korisnik pokuša prijaviti s uključenim Caps Lockom pa sva velika i mala slova PIN-a budu obrnuta