Prilikom digitalnog potpisivanja Certilia aplikacija prikazuje obavijest neispravan PIN

Prilikom digitalnog potpisivanja dokumenata u Certilia mobile aplikaciji potrebno je unijeti PIN koji ste definirali prilikom aktivacije Certilia udaljenog certifikata.


Potpisni PIN je različit od autentikacijskog PIN-a koji se koristi za pristupanje Certilia korisničkom portalu.