Što su to inicijalni podaci za aktivaciju i gdje ih mogu naći?

Inicijalni podaci za aktivaciju sastoje se od inicijalnog PIN-a za aktivaciju kartice i inicijalne lozinke za aktivaciju korisničkog računa.

Spomenuti podaci sadržani su unutar sigurnosne omotnice koja vam se uručuje prilikom uručenja kartice u RA uredu gdje ste predali zahtjev za izdavanje.