Kako aktivirati Certilia mobileID?

Potrebno je pristupiti Certilia portalu i odabrati opciju aktivacija Certilia mobileID usluge. Korisniku se tada prikazuje QR kod koji je potrebno skenirati nakon preuzimanja Certilia mobilne aplikacije na pametni telefon. Nakon toga je moguće prijaviti se korisničkim imenom i lozinkom.