Mogu li aktivirati Certilia mobileID na drugom uređaju ?

Certilia mobileID je moguće aktivirati neograničeno puta na istom ili različitim uređajima.

Aplikacija je istovremeno aktivna na jednom, zadnjem aktiviranom uređaju. Aktivaciju radite prijavom na https://portal.certilia.com, klikom na Certilia mobileID i odabirom opcije "Aktiviraj na drugom uređaju".